Pagrindinis Konferencijos ir seminarai Tarptautinė konferencija „Kultūros paveldo ir miesto tapatybės sankirtos“

Tarptautinė konferencija „Kultūros paveldo ir miesto tapatybės sankirtos“


Minint mūsų gražaus, ilgamete ir turtinga istorija besididžiuojančio, daugiataučio ir daugiakultūrio Vilniaus 700 metų jubiliejų, Markučių dvaro muziejus ir Vilniaus universiteto Slavistikos katedra kviečia visus muziejininkus, mokslininkus ir tyrinėtojus, kultūros, paveldo, švietimo sričių profesionalus bendrai padiskutuoti apie kultūros paveldo vaidmenį formuojant šiuolaikinių miestų identitetus. Tai planuojama padaryti tarptautinėje konferencijoje „Kultūros paveldo ir miesto tapatybės sankirtos“.

Kultūros ir istorijos paveldas padeda žmonėms suvokti save ne tik kaip tam tikro miesto gyventojus, bet kaip miestiečius, kurių likimai istoriškai ir emociškai susiję su senovės paminklais. Mokslininkų nuomone, miesto tapatybės pagrindas yra savotiškas miesto ir žmogaus sąskambis, tai sociokultūrinis reiškinys, besivystantis kasdienybės erdvėje, o jo išraiškos formos yra miestietiškos istorijos ir kultūrinė atmintis. Taigi miesto tapatybė ir kultūros paveldas yra glaudžiai tarpusavyje susiję, todėl kultūros paveldo išsaugojimas yra esminis veiksnys kuriant palankią aplinką miesto gyvenimui ir plėtrai. Šiandien gana dažnai miesto identiteto sampratą pakeičia tokios sąvokos kaip „miesto įvaizdis“ ar „miesto veidas“, miestas suvokiamas kaip prekės ženklas, o tai riboja supratimą apie miesto ypatingumą ir unikalumą, apie jo galimybes išlaikyti savo esmę besikeičiant skirtingoms istorinėms epochoms.
Konferencijos tikslas – dalytis žiniomis ir patirtimi su įvairių sričių profesionalais, plėsti vertybinio požiūrio supratimo ribas tiriant miesto tapatybę, jo kultūrinę atmintį, gyvenimo formas, kultūros paveldo išsaugojimą didelių urbanistinių pokyčių laikais. Ypatingą dėmesį numatoma skirti muziejų ir kitų kultūros institucijų vaidmeniui, išsaugant paveldą kaip miesto tapatybės komponentą.

Konferencija vyks 2023 m. rugsėjo 15–16 dienomis, Vilniaus Universiteto Filologijos fakulteto auditorijoje 115A (Univetsiteto g. 3) ir Markučių dvaro muziejuje (Subačiaus g. 124), Vilniuje.

Konferencijos programa

Daugiau informacijos: renginiai@markuciudvaras.lt.