Rinkiniai

Markučių dvaro muziejuje saugoma daugiau nei 8 000 eksponatų – tai perimtos Grigorijaus ir Varvaros šeimos palikimo vertybės (XIX a. pabaigos – XX a. pirmos pusės baldai, buities daiktai, rankraščiai, fotografijos ir fotonegatyvai, knygos ir kiti leidiniai), bei muziejaus 1940 – 2005 metais įsigyti eksponatai, tarp kurių 1984 metais perimtos rašytojo P. Antokolskio fondo vertybės – bibliotekos knygos, rankraščiai, memorialiniai daiktai ir meno kūriniai (daugiau 2 000 vnt.).

Muziejaus vertybių fondas suskirstytas į pagrindinį (muziejaus profilio atžvilgiu autentiški arba reti eksponatai) ir pagalbinį (muziejaus veiklai reikalingi, jo tikslus atspindintys eksponatai) fondus.

2002 metais 349 pagalbinio fondo eksponatai (J. Kolasui ir J. Kupalai skirtos ekspozicijos medžiaga) buvo perduoti Lietuvos gudų visuomeninių organizacijų susivienijimui – muziejui įsteigti.

Papildant muziejaus rinkinių fondą yra dirbama keliomis tematinėmis kryptimis: poeto Aleksandro Puškino asmenybė, kūryba, visuomeninė veikla, jį supusi aplinka, „A. Puškinas ir Lietuva“, – poeto atminimo įamžinimas ir puoselėjimas Lietuvoje, Grigorijaus ir Varvaros Puškinų asmenybės, jų visuomeninė veikla ir juos supusi aplinka, XIX a. vidurio – XX a. pirmos pusės Vilniaus dvarininkijos buitis, papročiai ir tradicijos, Markučių vietovės ir apylinkių kraštotyra.

Muziejuje taip pat saugoma dalis 1946 m. Grigorijaus ir Varvaros Puškinų šeimos archyvo (šeimos laiškai, Markučių dvaro dokumentai bei jų kopijos).