Pagrindinis Veikla Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga

Gerbiamieji lankytojai, rėmėjai, partneriai

Biudžetinė įstaiga „Markučių dvaro muziejus“ (toliau – Įstaiga), būdama ilgamete, socialiai atsakinga ir rūpestinga Lietuvos kultūros ir meno sistemos dalyve (Įstaigos administruojamas muziejus yra kultūros paveldo objektas), siekdama užtikrinti Jums teikiamų paslaugų aukšto standarto kokybę bei įvertinusi būtinumą Jums žinoti apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, parengė, patvirtinimo ir paskelbia šią Įstaigos informaciją apie asmens duomenų tvarkymą.

Mes vertiname ir branginame mūsų su Jumis santykius, todėl siekiame suteikti Jums kuo išsamesnę, nuoseklesnę ir aiškesnę informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jūsų patogumui informaciją pateikiame klausimų-atsakymų forma.

 

1. KODĖL ĮSTAIGA TVARKO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 

Įstaiga vykdo veiklas, kurios susijusios su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:

 1. Teikia kultūrines ir edukacines paslaugas;
 2. Tvarko muziejaus veiklai būtiną informaciją bei duomenis, užtikrinančius ekspozicijų sukūrimą, naudojimą bei saugojimą;
 3. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie Lankytojų gaunamas paslaugas, nustato Lankytojų poreikius, formuoja individualizuotus pasiūlymus;
 4. vykdo tiesioginę rinkodarą;
 5. naudoja IP adresų (interneto svetainės lankytojų naršyklių) atpažinimo galimybes (tinklapio slapukus).

Šių veiklų vykdymas pagal teisės aktus įpareigoja Įstaigą tvarkyti (rinkti, laikyti (saugoti), naudoti, dalintis) Jūsų asmens duomenis. Patikiname, kad visi Jūsų asmens duomenis yra tvarkomi vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, Įstaigos vidaus tvarkomis bei atsižvelgdami į šioje informacijoje aprašytas sąlygas.

 

2. IŠ KUR ĮSTAIGA GAUNA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 

Įstaiga Jūsų asmens duomenis gauna:

 1. tiesiogiai iš Jūsų (pvz., sudarydami sutartis, teikdami prašymus, dalyvaudami Įstaigos organizuojamose projektuose bei programose, prenumeruodami naujienlaiškius, Jus teikiate Įstaigai savo asmens duomenis);
 2. iš bankų (pvz., Jūsų arba Jums atliktų mokėjimų informacija);
 3. iš kompetentingų valstybės institucijų.

 

3. KAM ĮSTAIGA GALI PATEIKTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 

Teisės aktai numato, kad Įstaiga gali teikti Jūsų asmens duomenis ne tik Jums arba naudoti šiuos duomenis savo veikloje, tačiau ir perduoti Jūsų asmens duomenis kitiems asmenims. Įstaiga norėtų, kad Jus žinotumėte, kad Jūsų asmens duomenis Įstaiga teisėtai ir pagrįstai gali perduoti:

 1. paslaugų teikėjams, aptarnaujantiems Įstaigą (pvz., finansinės įstaigos, IT paslaugų teikėjai, advokatai ir advokatų kontoros, konsultantai ir patarėjai ir pan.);
 2. kompetentingoms valstybės institucijoms (pvz., Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Kultūros ministerija, teisėsaugos institucijos ir kt.).

 

4. AR ĮSTAIGAI BŪTINA TVARKYTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 

Taip, būtina. Įstaiga atlieka Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nes:

 1. be šių duomenų tvarkymo nebūtų vykdomi teisės aktų reikalavimai, skirti Jūsų, kaip lankytojų teisių ir teisėtų interesų apsaugai;
 2. be šių duomenų nebūtų galimybės tinkamai saugoti Jūsų turtą ir sveikatą;
 3. be šių duomenų nebūtų galimybės su Jumis sudaryti sutarčių ir jų vykdyti;
 4. negalėtumėme analizuoti Jūsų poreikių ir lūkesčių, užtikrinti aukštesnio mūsų teikiamų paslaugų kokybės standarto taikymą;
 5. tai padėtų operatyviai analizuoti Jūsų prašymus, pageidavimus, skundus, jeigu tokių būtų. Be Jūsų asmens duomenų rinkimo ir kaupimo tai nebūtų įmanoma padaryti.

Ar Jus privalote teikti Įstaigai savo asmens duomenis? Ne, Jus nesate įpareigoti to daryti. Tačiau be Jūsų asmens duomenų mes negalėsime tinkamai suteikti Jums paslaugų ir užtikrinti Jūsų lūkesčių. 

 

5. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TVARKO ĮSTAIGA?

 

Tvarkomų duomenų apimtis priklauso nuo to, kokius duomenis Įstaiga gauna. Pagal Įstaigos veiklos pobūdį, gali būti tvarkomi šie Jūsų asmens duomenis:

 1. kontaktinė informacija (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas, darbovietės arba ugdymo įstaigos pavadinimas);
 2. vaizdo duomenis (Jūsų atvaizdas);
 3. finansinė informacija (banko sąskaitos numeris, mokėjimų duomenis);
 4. Jūsų prisijungimo duomenis (IP adresas).

 

6. KIEK LAIKO ĮSTAIGA SAUGOS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 

Atsižvelgdama į teisės aktų reikalavimus, Įstaiga saugo Jūsų asmens duomenis įvairiais terminais (priklauso nuo duomenų tipo, duomenų tvarkymo tikslo ir kitų sąlygų):

 1. 10 (dešimt) metų, kai tvarkomi asmens duomenys, susiję su Įstaigos paslaugų teikimu;
 2. 10 (dešimt) metų, kai tvarkomi asmens duomenys, susiję su mokestinių pareigų vykdymu;
 3. 30 (trisdešimt) dienų, kai saugomi vaizdo duomenys;
 4. 2 (du) metus nuo paskutinių paslaugų Duomenų subjektui suteikimo dienos tiesioginės rinkodaros atveju.

Jeigu turite klausimų dėl konkrečių saugojimo terminų, maloniai prašome kreiptis į Įstaigą, nurodyti asmens duomenis, kuriuos Jus domina ir Įstaiga suteiktų išsamų paaiškinimą dėl šių duomenų saugojimo terminų.

 

7. KOKIOS JŪSŲ TEISĖS ASMENS DUOMENŲ SRITYJE?

 

Įstaiga gerbia ir atsakingai žiūri į Jūsų teises, todėl dar kartą norėtų Jums apie jas priminti:

 1. Jūs galite sužinoti, kokius Jūsų asmens duomenis Įstaiga turi. Tai Jūsų galite padaryti, pateikę rašytinį prašymą Įstaigai;
 2. Jūs galite gauti savo asmens duomenų kopiją, jeigu šie duomenis nereikalauja specialaus apdorojimo. Jeigu Jūsų asmens duomenų pateikimas būtinas apdorojimas, Įstaiga pateiks Jums šiuos duomenis apibendrinta forma;
 3. Jūs galite reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų atnaujinti, pataisyti, ištrinti arba sunaikinti;
 4. Jūs galite prašyti Įstaigos apriboti arba sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
 5. Jus galite atšaukti savo sutikimą, kuris buvo išduotas Įstaigai tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jūsų atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymui, kuris buvo atliekamas iki atšaukimo;
 6. Jūs galite pateikti skundą dėl Jūsų duomenų tvarkymo kompetentingai asmens duomenų apsaugos institucijai.

 

8. TURITE KLAUSIMŲ? SUSISIEKITE SU MUMIS

 

Tikimės, kad ši informacija Jums bus naudinga. Jeigu turėtumėte klausimų apie tai, kaip tvarkomi Jūsų duomenys, bet kada galite susiekti su Įstaigos Duomenų apsaugos pareigūnu MB „Legis LT“, mb.legis.lt@gmail.com, +370 6 896 29 20.

 

Asmens duomenu tvarkymo vadovas

Įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas