Pagrindinis Renginiai Markučių mezoninas Parodos „Lenkijos musulmonų – totorių – tradicijos ir dabartis“ atidarymas

Parodos „Lenkijos musulmonų – totorių – tradicijos ir dabartis“ atidarymas

Pavadinimas, fone raštas

Parodoje supažindinama su totorių gyvenimo, pradedant nuo XIV a. pabaigos iki šių dienų, istorija. Tai glaustas ir vizualiai patrauklus gyvenviečių buvusioje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, dvasinio ir socialinio gyvenimo bei totorių bendruomenės įnašo į kultūros plėtrą ir Lenkijos valstybingumo stiprinimą pristatymas.

Pagrindinės parodos temos: religija (pristatoma plati mečečių, totorių kapinių, religinių knygų, maldaknygių ikonografija), karinė tarnyba (totorių dalyvavimas ir vaidmuo svarbiuose mūšiuose bei karuose lenkų karinių padalinių sudėtyje, tarp jų ir kovoje už nepriklausomybę, 1920-ųjų kare su bolševikais bei Antrajame pasauliniame kare), totorių socialinis ir kultūrinis gyvenimas tarpukariu (be viso kito, Musulmonų religinės sąjungos įkūrimas Lenkijos Respublikoje), Lenkijos totorių istorija po 1945-ųjų (religinio gyvenimo centrų, pagrindinių totorių bendruomenės sambūrių, religinių, kulinarinių tradicijų, naujų maldos namų kūrimo aprašymas).

Parodos rėmėjas: Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje

Parodą kuruoja Vilniaus apskrities totorių bendruomenės pirmininkė doc. dr. Galina MIŠKINIENĖ

Paroda eksponuojama Markučių dvaro muziejuje nuo 2023 m. gegužės 20 d. iki birželio 8 d.

2023 m. gegužės 20 dieną (šeštadienį) 13 val. Markučių dvaro muziejuje vyks parodos atidarymas ir knygos "Lietuvos totorių muziejaus ištakos: nuo tarpukaryje Vilniuje veikusio muziejaus iki muziejaus Subartonyse" pristatymas.

Dalyvauja:
Privataus totorių muziejaus steigėja Liusia Gaidukevičienė.
Knygos sudarytoja ir teksto autorė doc. dr. Galina Miškinienė.

Vietų skaičius ribotas.
Būtina registracija: renginiai@markuciudvaras.lt.