Pagrindinis Galerija Šv. Barboros koplyčios fasado ikonos

Šv. Barboros koplyčios fasado ikonos


1903–1906 m. Varvaros ir Grigorijaus Puškinų rūpesčiu dvaro teritorijoje buvo pastatyta Šv. Barboros koplyčia. Statinio išorę puošė devynios nišose pakabintos ant cinko skardos tapytos ikonos, vaizduojančios šventuosius – Melnikovų ir Puškinų šeimos globėjus: Dievo Motina su Kūdikiu, šv. Barbora, šv. Grigalius Nazianzietis, šv. Paulius, šv. Petras, šv. Aleksijus Romietis, šv. Marija Magdalietė. Manoma, kad dviejose neišlikusiose ikonose buvo pavaizduoti šv. Mikalojus ir šv. Natalija. Išlikusios koplyčios nuotraukos liudija, kad ikonos fasado nišose buvo iki XX a. 6-to dešimtmečio.

Atvaizdų pagrindui panaudota skarda ir galėjo būti pasirinkta dėl to, kad ikonos buvo skirtos pastato išorei. Ikonų tapymas ant skardos – ypatinga technika, kurios pavyzdžių Lietuvoje išliko labai nedaug.

Septyni iš devynių atvaizdų buvo atrasti Literatūrinio A. Puškino muziejaus patalpose. Koplyčios fasado ikonas reikėjo restauruoti: jos nukentėjo ne tik nuo laiko ir oro sąlygų, bet ir nuo kulkų karo metu.

Šv. Barboros koplyčios fasado ikonų autorius nėra žinomas.